Miesiąc: Wrzesień 2012

Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie

RPWP.05.03.00-30-009/08-01 Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego…

e-Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim. rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia – etap I Świętokrzyskie Centrum Onkologii

RPSW.02.02.00-26-020/10-06 e-Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim. rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia – etap I Regionalny Program Operacyjny…

Powiatowy e-szpital w Iławie – świat wirtualnej informacji bez granic Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie

RPWM.07.02.01-28-021/09-10 Powiatowy e-szpital w Iławie – świat wirtualnej informacji bez granic Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego RPWM.07.00.00 RPWM.07.02.00 RPWM.07.02.01 Warmińsko-mazurskie…

Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez unowocześnienie procesu i jakości świadczonych usług poligraficznych. Ziemowit Kisz Firma Handlowo-Usługowa E-KROPEK

RPPK.01.01.00-18-067/13-01 Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez unowocześnienie procesu i jakości świadczonych usług poligraficznych. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego RPPK.01.00.00 RPPK.01.01.00 Podkarpackie…