Miesiąc: Luty 2017

Zmniejszenie emisji substancji niebezpiecznych dla środowiska poprzez termomodernizację Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

RPPD.05.01.00-20-033/09-03 Zmniejszenie emisji substancji niebezpiecznych dla środowiska poprzez termomodernizację Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku Regionalny Program Operacyjny…

Dokapitalizowanie Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp.z o.o. Pomorski Fundusz Pożyczkowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

RPPM.01.04.00-00-003/09-06 Dokapitalizowanie Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp.z o.o. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego RPPM.01.00.00 RPPM.01.04.00 Pomorskie Powiat pucki Kosakowo 186259.29 146584.41…

Usługa szerokopasmowej bezpiecznej transmisji danych dla wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi podległymi Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego i Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Samorząd Województwa Wielkopolskiego

RPWP.02.09.01-30-001/14-02 Usługa szerokopasmowej bezpiecznej transmisji danych dla wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi podległymi Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego i Urzędem Marszałkowskim Województwa…

Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w Wojwództwie Warmińsko – Mazurskim Województwo Warmińsko – Mazurskie

RPWM.07.01.00-28-002/09-10 Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w Wojwództwie Warmińsko – Mazurskim Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego…

Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej w ośrodku tenisowym KUBALONKA Nauka gry w tenisa ziemnego i narciarstwa alpejskiego Kupka Krystian

RPSL.03.02.01-00-053/09-02 Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej w ośrodku tenisowym KUBALONKA Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego RPSL.03.00.00 RPSL.03.02.00 RPSL.03.02.01…