Miesiąc: Grudzień 2014

Doposażenie laboratoriów kształcenia umiejętności zawodowych z zakresu pielęgniarstwa. położnictwa i badania fizykalnego w Akademii Medycznej w Gdańsku i Akademii Pomorskiej w Słupsku. Gdański Uniwersytet Medyczny

RPPM.02.01.00-00-006/08-02 Doposażenie laboratoriów kształcenia umiejętności zawodowych z zakresu pielęgniarstwa. położnictwa i badania fizykalnego w Akademii Medycznej w Gdańsku i Akademii…

„Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn” w Pow. Człuchowskim – remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne. miejskiej Człuchów. wiejskiej Człuchów. Debrzno. Koczała. Rzeczenica i Przechlewo. Gmina Czarne

RPPM.08.01.02-00-038/09-02 „Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn” w Pow. Człuchowskim – remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne. miejskiej Człuchów. wiejskiej…

„Modernizacja przedsiębiorstwa poprzez zakup środków trwałych wprowadzających innowacje procesowo – produktowe” WS KOOPERACJA „PZL-MIELEC” SP Z O.O.

RPPK.01.01.00-18-019/08-03 „Modernizacja przedsiębiorstwa poprzez zakup środków trwałych wprowadzających innowacje procesowo – produktowe” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego RPPK.01.00.00 RPPK.01.01.00 Podkarpackie…