Miesiąc: Marzec 2020

„Likwidacja białych plam na terenie powiatów Goleniowski. Łobeski. Stargardzki poprzez budowę sieci Internetu szerokopasmowego” Levnet Spółka z ograniczoną odpowiedizalnoscią spółka Komandytowo – Akcyjna

RPZP.03.01.00-32-004/12-08 „Likwidacja białych plam na terenie powiatów Goleniowski. Łobeski. Stargardzki poprzez budowę sieci Internetu szerokopasmowego” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego…

Modernizacja i zakup nowego sprzętu i aparatury. celem wymiany zużytych urządzeń oraz doposażenia gabinetów w Jejkowicach. Rydułtowach i Rybniku w niezbędny sprzęt stomatologiczny Niepubliczny Lekarsko – Dentystyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

RPSL.09.02.00-00-057/08-01 Modernizacja i zakup nowego sprzętu i aparatury. celem wymiany zużytych urządzeń oraz doposażenia gabinetów w Jejkowicach. Rydułtowach i Rybniku…

„Wzrost konkurencyjności firmy Energotest poprzez inwestycje w innowacyjne technologie i utworzenie w miejscowości Grabownica najbardziej specjalistycznego w kraju laboratorium badań nieniszczących” Energotest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

RPPK.01.01.00-18-144/08-04 „Wzrost konkurencyjności firmy Energotest poprzez inwestycje w innowacyjne technologie i utworzenie w miejscowości Grabownica najbardziej specjalistycznego w kraju laboratorium…