Miesiąc: Październik 2012

Utworzenie działu badawczo – rozwojowego. związanego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. „RADER BIS” MARIUSZ MICHEL. KAMILA MICHEL S.C.

RPOP.01.03.02-16-009/12-02 Utworzenie działu badawczo – rozwojowego. związanego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego RPOP.01.00.00 RPOP.01.03.00 RPOP.01.03.02…

Spójny system obsługi inwestora na Warmii i Mazurach – profesjonalne oddziaływanie promocji gospodarczej Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego

RPWM.01.02.03-28-001/08-15 Spójny system obsługi inwestora na Warmii i Mazurach – profesjonalne oddziaływanie promocji gospodarczej Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego RPWM.01.00.00…

Laboratorium obrazowania spektroskopowego dla potrzeb radiobiologii. terapii i badania układów złożonych. Instytut Fizyki Jądrowej im. H.Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

RPMP.05.01.00-12-013/15-01 Laboratorium obrazowania spektroskopowego dla potrzeb radiobiologii. terapii i badania układów złożonych. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego RPMP.05.00.00 RPMP.05.01.00 Małopolskie…