Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych.”Regionalny Program Operacyjny Województwa ZachodniopomorskiegoRPZP.07.00.00RPZP.07.03.00RPZP.07.03.01ZachodniopomorskiePowiat m. SzczecinM. Szczecin24 857 588.4823 256 210.7217 441 277.3614 385 873.99Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie851253795471-455SzczecinZachodniopomorskiePowiat m. Szczecin76 Infrastruktura ochrony zdrowiapubliczny zakład opieki zdrowotnej01 Obszar miejskiTak3/15/20163/17/20161/8/20152/26/2016RPZP.07.03.01-32-005/09-08″Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie Samodzielny Publiczny Wojewódzki S

RPZP.07.03.01-32-004/14-10 Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych.”Regionalny Program Operacyjny Województwa…